دوستان و همراهان عزیز، کمک های مالی خود را می توانید به این آدرس ارسال نمایید:

Barclays Bank Sort code 20-10-53

Account nu 93524361

Iban:GB15BARC20105393524361

Swift code:BARCGB22

Name:congress of nationalities for a federal Iran

تمام حقوق این وبسایت برای كنگره‌ ملیتهای ایران فدرال محفوظ می باشد .