هم میهنان گرامی از طریق شماره‌ تلفن و ایملهای زیر می توانند با دبیر خانه‌ کنگره‌ ملیتهای ایران فدرال تماس حاصل فرمایید :

شماره‌ تلفن : ٠٠۴٧٩٧۴١۵٠۶٣

ایمیل : Cnfi.dabirkhaneh@gmail.com

تمام حقوق این وبسایت برای كنگره‌ ملیتهای ایران فدرال محفوظ می باشد .