عکس

  • نگاھى توضیحی در باره
  • پیام تسلیت کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص جان باختن شش تن از پیشمرگان حزب دموکرات کوردستان ایران
  • دستگیریهای تازه فعالین مدنی ترک 
  • بیانیه  کنگره ملیت های ایران فدرال  دررابطه با استفادۀ رژیم، ازتوپ های فسفری به کردستان
  • بیانیه کنگره ملیت های ایران فدرال در مورد بازداشت فعالین ترک بازداشت فعالین ترک در آذربایجان از مرز ۶۰ تن گذشت...
برای دریافت مطالب وبسایت کنگره‌ در اینجا عضو شوید

تمام حقوق این وبسایت برای كنگره‌ ملیتهای ایران فدرال محفوظ می باشد .