مهمترین مطالب
GMT+2 07:27

اخبار

اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت‌های ایران فدرال در خصوصِ جنایاتِ جمهوری اسلامی ایران در شهر کازرون

اطلاعیه اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت‌های ایران فدرال در خصوصِ جنایاتِ جمهوری اسلامی ایران در شهر کازرون مردمان مبارز ایران سازمانها و احزاب سراسری همچنانکه مطلع هستید مردم شهرکازرون، دراعتراض به طرح تقسیم بی مورد و تبهکارانۀاین شهر، و درمخالفت با آن؛ دست بهتظاهرات و اعتراضات مدنی... Read more

مهمترین مطالب سایت

اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت‌های ایران فدرال در خصوصِ جنایاتِ جمهوری اسلامی ایران در شهر کازرون

اطلاعیه اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت‌های ایران فدرال در خصوصِ جنایاتِ جمهوری اسلامی ایران در شهر کازرون مردمان مبارز ایران سازمانها و احزاب سراسری همچنانکه مطلع هستید مردم شهرکازرون، دراعتراض به طرح تقسیم بی مورد و تبهکارانۀاین شهر، و درمخالفت با آن؛ دست بهتظاهرات و اعتراضات مدنی... Read more

عکس

  • اطلاعیۀ کنگرۀ ملیت‌های ایران فدرال در خصوصِ جنایاتِ جمهوری اسلامی ایران در شهر کازرون
  • وخیم شدن سلامتى زندانى سیاسى اهوازى على منبوهى
  • اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال: تغییر رژیم تنها راه نجات مردمان ایران و جهان
  •  سرنوشت نامعلوم فعال عرب اهوازی حمزه حسینى زاده از ناپدید شدگان اجباری
  • ضرب و شتم و اهانت فعال اهوازی شیما سیلاوى توسط یک استاد دانشگاه وابسته به سفارت ایران
  • اطلاعیه کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، سالروزاول ماهِ مای(مه)، روزجهانی کارگر
برای دریافت مطالب وبسایت کنگره‌ در اینجا عضو شوید

تمام حقوق این وبسایت برای كنگره‌ ملیتهای ایران فدرال محفوظ می باشد .