اخبار

بیانیه کنگره ملیت های ایران فدرال در مورد بازداشت فعالین ترک بازداشت فعالین ترک در آذربایجان از مرز ۶۰ تن گذشت...

بازداشت فعالین ترک در آذربایجان از مرز ۶۰ تن گذشت… تعرض ماموران امنیتی جمهوری اسلامی علیه فعالین ترک در قلعه بابک منطقه کلیبر همچنان ادامه دارد. هر روز که میگذرد به تعداد بازداشت شدن افزوده میشود. امروز خبر دستگیر شدگانه شناسایی شده به مرز ۶۰ نفر رسید. اعتراضات خل... Read more

مهمترین مطالب سایت

بیانیه کنگره ملیت های ایران فدرال در مورد بازداشت فعالین ترک بازداشت فعالین ترک در آذربایجان از مرز ۶۰ تن گذشت...

بازداشت فعالین ترک در آذربایجان از مرز ۶۰ تن گذشت… تعرض ماموران امنیتی جمهوری اسلامی علیه فعالین ترک در قلعه بابک منطقه کلیبر همچنان ادامه دارد. هر روز که میگذرد به تعداد بازداشت شدن افزوده میشود. امروز خبر دستگیر شدگانه شناسایی شده به مرز ۶۰ نفر رسید. اعتراضات خل... Read more

عکس

  • بیانیه کنگره ملیت های ایران فدرال در مورد بازداشت فعالین ترک بازداشت فعالین ترک در آذربایجان از مرز ۶۰ تن گذشت...
  • اطلاعیه   کنگرۀ ملیت های ایران فدرال
  • اطلاعیه   کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص اعتصابات و اعتراضات و تظاهرات در شهرهای ایران
  • حسن آقا دمیرچی سمبل مقاومت خلق ترک به ابدیت پیوست
  • یام  تسلیت
برای دریافت مطالب وبسایت کنگره‌ در اینجا عضو شوید

تمام حقوق این وبسایت برای كنگره‌ ملیتهای ایران فدرال محفوظ می باشد .